Pensionsmyndigheten; så kan du undvika kvarskatt 2024 

Av de som får kvarskatt är många nya pensionärer. Det är möjligt att undvika kvarskatt genom att be om att mer skatt ska dras varje månad. 

Det är extra viktigt att se över sin skatt i och med ändrade regler för vid vilken ålder du får lägre skatt på din pension.

Pensionärer får ofta sin pension från flera olika utbetalare. En del pensionärer fortsätter också att arbeta vilket kan göra det mer komplicerat att räkna ut skatten. Ett sätt att undvika kvarskatt är att be den som betalar ut lön eller annan ersättning, som till exempel pension, att dra mer skatt.

– Den som är orolig för att skatteavdraget är för lågt kan be Pensionsmyndigheten att dra mer skatt från början från de utbetalningar som Pensionsmyndigheten gör. Det går att göra enkelt genom att logga in på pensionsmyndigheten.se. Tänk på att kolla upp vad som gäller för just dig så du slipper att få stora summor i skatt att betala in i efterhand.

Tjänstepensionsbolagen till exempel drar samma procent i skatt för alla. Det kan innebära att det dras för lite skatt för vissa beroende på var du bor, hur gammal du är och andra faktorer, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Ett annat alternativ är att ansöka om skattejämkning hos Skatteverket.

– En jämkningsansökan om för innevarande år kan göras när som helst under året, men senast den 30 november. På Skatteverkets webbplats finns en e-tjänst för att beräkna sin skatt, säger Skatteverkets Pia Blank Thörnroos.

Skatten styrs också av ålder, och nya regler träder i kraft både 2023 och kommande år. 

Läs mer: 

Skatteverket

Pensionsmyndigheten 

Jämkning

Räkna ut din skatt

To the top