Ett medlemskap för gemenskap och påverkan

Som medlem i RPG kan du delta i stimulerande program, resor och utflykter i någon av de ca 170 föreningar som finns i Sverige. Eller så kan du bli direktansluten medlem för att vara med och påverka och få din röst hörd i viktiga samhällsfrågor. 

Pensionsfrågan är ständigt aktuell. RPG anser att man ska kunna leva på sin pension och att det ska löna sig att arbeta. Sjukvården är en annan viktig fråga. I Stockholm intervjuas just nu besökare på stadens vårdcentraler för att undersöka vårdens kvalitet och mottagande. Bostadsfrågan är ständigt aktuell och idag ska så många som möjligt vårdas i hemmet. Frågan är hur vi i Sverige tar hand om den stora ensamheten som många känner?

I RPG kan du bli medlem oavsett om du är pensionär eller anhörig. Du kanske är i medelåldern och börjar oroa dig för hur din pension ska bli? Det är viktigt att gå samman för att göra sin röst hörd. Att förändra tar lång tid. Sänkt skatt för pensionärer är en fråga som vi har arbetat med under många år och som nu 2019 blir verklighet.   

Medlemskap i RPG kostar 250 kronor per år som direktansluten medlem. Vill du medlem i en förening sätter föreningen själva avgiften. Titta om det finns en RPG-förening på din ort och ta kontakt. Kontakt

RPG tillvaratar seniorers intressen genom att aktivt påverka beslutsfattare, samarbeta i råd och kommittéer samt vara remissinstans i frågor som rör pensionärer.  RPG är medlem i regeringens pensionärskommitté och kan påverka direkt på regeringsnivå. I kommuner och landsting verkar vi genom pensionärsråden, KPR och LPR. Vidare sker arbete bland annat i  Socialstyrelsens äldreråd, Statens Tjänstepensionsverk, Pensionsmyndigheten och genom aktiva sammankomster mellan pensionärsorganisationerna på olika nivåer.  

Du kan välja mellan att bli föreningsansluten medlem eller direktansluten till förbundet.

Välkommen som medlem i RPG! Den enda pensionärsorganisationen på kristen grund.

Till:   Anmälningsformulär

To the top