Program Örebro-Värmland

Programmen i Örebros- Värmlands RPG distrikt visas också  på den lokala hemsidan som du når genom att klicka på länken nedan. Varmt välkomna till oss!

Örebro - Värmlands RPG distrikts hemsida med lokala föreningsprogram

RPG Östernärke hösten 2023

Click for program

RPG Gemenskap i Kumla våren 2024

Click for program

RPG Annorlunda Fritid våren 2024

Click for program

För att ta del av programmen i RPG föreningarna i Örebro - Värmlands distrikt hänvisas till den lokala hemsidan. För att komma dit klicka på länken nedan. Har du frågor ta kontakt med din lokala förening. Varmt välkomna till oss!

Örebro - Värmlands RPG distrikts hemsida med programmen i de lokala föreningarna

  • Ny distriktsstyrelse

    Ny distriktsstyrelse

    En ny styrelse för 2021 valdes vid årsstämman i Karlskoga Rävåskyrkan den 7 septemberEfter många år av förtjänstfullt arbete valde Ingrid Ström och Börje Hellmark att …

    Read more
To the top