Nytt policyprogram i samhällsfrågor under arbete

Under 2015 startades arbetet med att i projektform ta fram RPG:s Policyprogram i samhällsfrågor. Policyprogrammet tjänar som ett stöd i olika samarbetsorgan som exempelvis KPR och LPR samt i föreningsverksamhet.  Nu uppdateras policyprogrammet och förbudsstyrelsens förhoppning är att slutföra arbetet under november 2020. 


To the top