RPG:s policyprogram i samhällsfrågor har bearbetats och uppdaterats.  Policyprogrammet kommer att kontinuerligt bearbetas och förnyas i takt med samhällets utveckling.

Här kan du läsa det nya programmet: RPG:s policyprogram i samhällsfrågor 2021

To the top