Ny förbundsstyrelse i RPG

Riksstämman 2021 genomfördes 17 - 18 september, 2021 i Göteborg. Stämman flyttades fram från maj till september på grund av de restriktioner som gällde på grund av coronapandemin. Riksstämman kunde till sist genomföras i Chalmers konferenslokal i Göteborg. 

I SeniorPosten nummer 5,  som utkommer i slutet av november 2021, kommer ett utförligare reportage om årets riksstämma. Protokollet från stämman är under justering och kommer att läggas ut här så snart påskrifterna finns på plats. 

RPG:s förbundsstyrelse under mandatperioden 2021 - 2024 är: 

Ann-Christin Lindbom, Veberöd (förbundsordförande); Karl-Gunnar Nordanstad, Västra Frölunda (vice ordförande); Roland Eckerby, Habo; Ewa Sundkvist Örebro; Per-Martin Jonasson, Bygdeå;  Berndt Wickman, Sundsvall; Sören Öhlund, Nyköping; Urban Norstedt, Järfälla;  Birger Thuresson, Sollentuna; Agneta Salmonsson, Mariestad samt Lars Andersson, Dalby.  

Tidigare förbundsordförande Monica Blomberg samt förbundsstyrelseledamöterna  Daniel Höglund, Bo Björksten, Sonja Helsingwall samt Jan-Erik Ågren tackades av.

RPG:s valberedning är:

Daniel Höglund (ordförande), Curt Karlsson, Ruth Wernolf Nyberg, Monica Blomberg samt Olle Rosén. 

Nästa riksstämma beslutades genomföras 2024. Platsen ber förbundsstyrelsen att återkomma om. 


protokoll från RPG:s riksstämma 2018


To the top