Nyheter från Västkusten

RPG för Västkustens distrikt inbjuder till höstfest!

Fredagen den 8 oktober 2021 kl. 11- 14.30. Medverkan av kyrkoledare Lasse Svensson och sångaren Johanna Bjurenstedt med musiker. Servering och aktuell information och tips från RPG och Bilda.

Höstfesten 8 oktober 2021


Läs hela programmet


Tidigare dokument

Årsberättelse 2020

Årsmötesprotokoll 2021

Styrelse och funktionärer för Västkustens RPG-distrikt







To the top