Nyheter från Sörmland-Östergötland

Kära vänner i RPG - en hälsning i adventstid

Har du någon gång försökt att fotografera när det är mörkt så vet du hur viktigt det är att ha objektiv med stort ljusinsläpp och att fånga en bra bild genom att inte ge sig utan pröva på många olika sätt.

I år känns det som om vi tvingats lära oss att hantera "mörkret" som lagt sig över vår värld. Vi får träna oss att släppa in och sprida mycket ljus och inte ge oss i våra försök att behålla framtidstro, bygga goda relationer och hitta sätt att stödja, uppmuntra och visa omsorg om varandra.

"Dock natt skall icke förbli där nu ångest råder..., det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus". De Jesajaorden får vi ta till oss. Det finns en framtid även om det just nu är oerhört svårt att planera och genomföra allt det vi vill för våra vänner inom RPG.

Årets distriktsstämman fick genomföras på ett nytt sätt och flera planerade aktiviteter fick ställas in. Här skulle jag helst berättat om de många aktiviteter distriktsstyrelsen planerat för år 2021. Bussresor, vandringar, distriktsstämma, utbildningstillfällen och storsamlingar....men ..detta får jag återkomma till i början av nästa år.

Eva Henriksson skriver att RPG:s förbundsstyrelse beslutat skjuta fram RPG:s riksstämma till hösten 2021 och hon rekommenderar föreningarna att hålla tidiga digitala årsmöten i vår eller att skjuta fram dem.

Ingen medlemsavgift kommer att tas ut till distriktet under år 2021, detta beslutades vid årets distriktsstämma i Katrineholm.

Distriktet styrelse vill framföra ett varmt tack till RPG-föreningar och grupper för allt ni gjort inom olika områden under år 2020 samt önska er en God Jul och ett välsignat nytt år 2021.

Så låt oss tända ljus! Trons ljus, hoppets ljus, glädjens ljus, och ta till oss Bo Setterlinds dikt: Tänd ljus Låt inte mörkret hindra dig att söka Ljuset. Och när du funnit det, låt andra se, pröva, övertyga sig. Vill du, att ljus skall leva, tänd då hos andra samma längtan. Tänd Frimodighetens ljus i rädslans mörker, - tänd Rättens ljus i korruptionens mörker, tänd Frihetens ljus i ofrihetens mörker, - tänd Trons ljus i förnekelsens mörker, tänd Hoppets ljus i förtvivlans mörker, - tänd Kärlekens ljus i dödens mörker. Tänd ljus!

Nyköping 28/11 2020

Sören Öhlund

Distriktsordförande


Här kan du läsa brevet Hälsning från Södermanlands och Östergötlands distrikt

To the top