Om oss

RPG

Besöksadress: Ekumeniska Centret, Starrbäcksgatan 11
172 99 Sundbyberg
08-453 69 90

Förbundsordförande

Berit Carlström
019-17 91 91
070-655 62 29
Gustavsgatan 31
703 55 Örebro
berit.carlstroem@telia.com

Vice förbundsordförande

Roland Nelsson
0383-172 48
070-371 43 52
Bergskogsvägen 8
570 15 Holsbybrunn
roland@rolandnelsson.nu


Styrelseledamöter

Åke Andersson, Skogstorp. Anita Andersson, Vreta Kloster. Bo Björksten, Stockholm. P-O Klint, Hönö. Sven Larqvist, Mullsjö. Marianne Persson, Uppsala. Gunilla B Samuelsson, Stockholm. Åke Silén, Sundsvall. Åke Wirtén, Karlshamn
Georg Örtenstedt, Järfälla. Phebe Östman, Arvika.

Berit Carlström och Bo Björksten

RPG:s representanter i socialstyrelsens äldreråd

Anders Engström och Georg Örtenstedt

Berit Carlström och Anders EngströmRiksförbundet PensionärsGemenskap - RPG

Som pensionär eller anhörig har Du säkert fått erbjudande om medlemskap i någon pensionärsorganisation. Upplever Du att kristna värderingar är något värdefullt i vår tillvaro är RPG en organisation som kan passa Dig.

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden intresseorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer och anhöriga vitala frågor.

• RPG vill tillvarata Dina intressen och verka för en tryggad framtid som äldre.
• RPG är öppet för alla anhöriga och pensionärer.
• RPG har 15.000 medlemmar i 250 föreningar runt hela landet.

Intressebevakning

Som medlem i RPG stödjer Du en pensionärsorganisation som aktivt påverkar beslutsfattare alltifrån regeringens pensionärskommitté till pensionärsråd inom landsting/region och kommuner. RPG samverkar med en rad offentliga myndigheter.

Gemenskap

Som medlem i RPG kan Du delta i stimulerande program och aktiviteter.
• Du får berikande gemenskap tillsammans med andra äldre och anhöriga i RPG-föreningar
• Du är försäkrad i samband med alla arrangemang
• Du får inbjudan att delta i resor och utfärder
• Du har möjlighet att engagera Dig som ledare för att föra fram Dina och RPG:s synpunkter till beslutsfattare

Om pensionärsorganisationer

Sveriges fem största pensionärsorganisationer PRO, SPF, SPRF, SKPF och RPG utgör tillsammans regeringens pensionärskommitté. Vi informerar och överlägger med företrädare för regering och riksdag om frågor som rör äldre, cirka 1,6 miljoner människor. Det är cirka 17 % av Sveriges befolkning och 28 % av valmanskåren. Nästan 900.000 äldre är anslutna till någon av de fem organisationerna. Vårt medlemsantal ökar stadigt och våra krav likaså. Vi arbetar aktivt för att påverka Sveriges beslutsfattare. Vi önskar att arbete och pension ska beskattas lika, att det ska finnas bostäder som byggts så att våra hem kan bli funktionella för vårt forrtsatta liv. Vi är angelägna att omsorg och vård tillförs resurser så att ingen riskerar ovärdigt bemötande och att ingen människa i något sammanhang ska diskrimineras på grund av sin ålder. (Se under länkar)

SeniorPosten

Förbundstidningen Seniorposten kommer ut med 5 nummer per år. Du kan prenumerera enbart på tidningen om Du inte är medlem.

Försäkringar

Vi erbjuder förmånliga liv- och sakförsäkringar i samarbete med Söderberg & Parners och Gjensidige.
(Se länkar på första sidan)

Två sätt att bli medlem i RPG

• Du kan söka medlemskap i en RPG-förening på Din hemort.
• Du kan söka medlemskap via RPG:s riksorganisation om det saknas en RPG-förening på Din hemort.

Distrikt och föreningar