Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG

Som pensionär eller anhörig har Du säkert fått erbjudande om medlemskap i någon pensionärsorganisation. Upplever Du att kristna värderingar är något värdefullt i vår tillvaro är RPG en organisation som kan passa Dig.

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer och anhöriga vitala frågor.

• RPG vill tillvarata Dina intressen och verka för en tryggad framtid som äldre.
• RPG är öppet för alla anhöriga och pensionärer.
• RPG har 15.000 medlemmar i 250 föreningar runt hela landet.

Läs mer....Kontakta förbundskanslietFörbundssekreterare
Inger Lundberg, 08-597 604 21, 0761-30 04 90
inger.lundberg@rpg.org.seRedaktör
Anders Engström, 08-597 604 20, 070-727 47 45
anders.engstrom@rpg.org.seAdministratör
Mira G Delgado, 08-597 604 22, 070-674 00 31
rpgkansli@rpg.org.seKontakta förbundsstyrelsen

Förbundsordförande
Sten-Gunnar Hedin, 070-33 223 89
Hagalundsgatan 36
169 64 Solna
sten-gunnar.hedin@rpg.org.seVice förbundsordförande
Berndt Holgersson, 08-21 61 73, 070-395 61 95
Personnevägen 102
129 49 Hägersten
berndt.ga.holgersson@telia.comÅke Anderson, 016-255 62, 0730-77 14 18
Mellanvägen 40
633 69 Skogstorp
akesandersson@home.seMonica Blomberg, 0122-210 31, 070-211 69 60
Ingelstad Gård
612 92 Finspång
monica.blomberg@finspong.comBarbro Gustafson,0370-102 92, 070-677 34 75
Lönngatan 21
331 51 Värnamo
bob.gustafson@hotmail.comGösta Holmström, 0910-147 76, 070-371 47 76
Rosgatan 81
931 49 Skellefteå
gosta.holmstrom@allt2.seLars Johansson, 036-14 04 25, 0708-21 13 31
Johannesvägen 2
561 35 Huskvarna
lajohva@spray.seP-O Klint, 031-96 78 89, 070-932 73 50
Vänhemsvägen 1A
475 42 Hönö
perolof.klint@gmail.comBirgit Olsson, 040-886 65, 070-453 13 52
Kulladalsgatan 3
215 64 Malmö
birgit.o@telia.comMargareta Åhlstrand, 0226-543 25, 070-547 62 61
Gullängsvägen 2
774 61 Avesta
margareta.ahlstrand@telia.comGeorg Örtenstedt, 08-580 39 181, 070-55 73 902
Vårvägen 4
177 61 Järfälla
georg.ortenstedt@tele2.se


Besöksadress:
RPG, Franzéngatan 4, 1 tr
T-bana Stadshagen uppgång Hornsberg.

Postadress:
RPG, Box 30183, 104 25 Stockholm
08-597 604 20

PlusGirokonto: 24 52 33-2