Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG

Som pensionär eller anhörig har Du säkert fått erbjudande om medlemskap i någon pensionärsorganisation. Upplever Du att kristna värderingar är något värdefullt i vår tillvaro är RPG en organisation som kan passa Dig.

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer och anhöriga vitala frågor.

• RPG vill tillvarata Dina intressen och verka för en tryggad framtid som äldre.
• RPG är öppet för alla anhöriga och pensionärer.
• RPG har 15.000 medlemmar i 250 föreningar runt hela landet.

Läs mer....Kontakta förbundskansliet

Redaktör
Anders Engström
070-727 47 45
anders.engstrom@rpg.org.se

Direktor
Eva B Henriksson
076-130 04 90
eva.henriksson@rpg.org.seAdministratör
Mira G Delgado,08-597 604 22, 070-674 00 31
rpgkansli@rpg.org.se

Kontakta förbundsstyrelsenFörbundsordförande
Berndt Holgersson (AU)
08-21 61 73, 070-395 61 95
Personnevägen 102
129 49 Hägersten
berndt.ga.holgersson@telia.comVice ordförande
Bo Björksten (AU) 070-642 15 65
Stadsparken 6
135 38 Tyresö
bo.bjorksten@gmail.comP-O Klint (AU)
031-96 78 89, 070-932 73 50
Vänhemsvägen 1A
475 42 Hönö
perolof.klint@gmail.comMonica Blomberg (AU)
0122-210 31, 070-211 69 60
Ingelstad Gård
612 92 Finspång
monica.blomberg@finspong.comBirgit Olsson, 040-886 65, 070-453 13 52
Kulladalsgatan 3
215 64 Malmö
birgit.o@telia.com
Margareta Åhlstrand, 0226-543 25, 070-547 62 61
Gullängsvägen 2
774 61 Avesta
margareta.ahlstrand@telia.comDaniel Höglund
0303-746750, 0735-166 799
Bankbacken 3
446 32 Älvängen
daniel.g.hoglund@gmail.comAnn-Christin Lindbom
046-852 63, 073-752 06 97
Tulpanvägen 1
247 64 Veberöd
a-c.lindbom@tele2.seSigge Dahlkvist
070-519 82 45
Svedja 110
820 60 Delsbo
markas@telia.comAdjungerad ledamot
Erling Olmosse
070-3737704
Skogsvägen 25
922 32 Vindeln
erling@olmosse.se


Besöksadress:
RPG, Franzéngatan 4, 1 tr
T-bana Stadshagen uppgång Hornsberg.

Postadress:
RPG, Box 30183, 104 25 Stockholm
08-597 604 22

PlusGirokonto: 24 52 33-2