Nyheter från Förbundet

På bild visas projektgruppen i Jönköping. Från vänster Evylon Brengesjö, Curt Ankarberg, Egon Hult, Anders Bengtsson och Roland Eckerby.
På bild visas projektgruppen i Jönköping. Från vänster Evylon Brengesjö, Curt Ankarberg, Egon Hult, Anders Bengtsson och Roland Eckerby.

Mottagningskommittén tillsammans med RPG:s styrelse och förbundskansli välkomnar till 2018 års riksstämma. Nedan finner du information kring stämman. Dokumentation är under tryckning och skickas ut till anmälda deltagare inom kort. 

Anmälningstiden är nu passerad men det går fortfarande bra att ändra i anmälningarna. Ring RPG:s kansli för eventuella ändringar. 

Under hösten 2017 har RPG:s nya stadgar varit ute på remiss bland distrikten. För att ta del av stadgeförslaget, klicka här: Förslag till nya stadgar för RPG 

Stadgeförslaget bifogas även till dokumentationen till anmälda ombud. 

Tider

Fredag 25 maj 2018 klockan 11.00 – 12.15 gemensam lunch. Riksstämman inleds därefter klockan 12.30 och avslutas den 26 maj klockan 13.30 med lunch. Registrering inleds från klockan 10 och deltagarförteckning, namn/måltidshalsband, röstkort m.m. lämnas i samband med registreringen.

Vi avser också att bjuda in alla RPG-medlemmar, anhöriga eller andra till kvällsandakten den 25 maj klockan 21.00 i Pingstkyrkan. Separat inbjudan med program kommer.

Plats

Pingstkyrkan, Lagermansgatan 1, 553 18 Jönköping. Det är ca 10 minuters gångväg från järnvägsstationen. Samtliga förhandlingar, kvällsprogram och måltider äger rum i Pingstkyrkan.

Boende

RPG har träffat avtal med 3 hotell i närheten av Pingstkyrkan:

  • Savoy, Brunnsgatan 13-15, tf. 036-173290, 750 kr enkelrum /900 kr dubbelrum.Ange Pingst vid bokning.
  • Comfort Hotell, Klostergatan 28, tf. 036-100800, 700 kr enkelrum/ 800 kr dubbel. För att ta del av priserna, maila till  co.jonkoping@choice.se eller ring 036 - 100800 och välj 2 för grupp/konferens.  Ange att du tillhör RPG. Det finns 15 rum som bokas av löpande enligt principen "först till kvarn".   
  • City Hotell, Västra Storgatan 25A, tf. 036-719280, 695 kr enkelrum/ 895 kr dubbel.Ange RPG vid bokning.  
  • Andra boendealternativ, Rosenlund Camping, vandrarhem eller övriga hotell i området.

 Parkering

Parkering finns i närheten av Pingstkyrkan. I parkeringsgarage på Lagermansgatan 4 (2 kr/timme) eller utmed Junegatan. Vi avråder från parkering på torget där det under lördagen arrangeras stor torghandel.  För att se karta över parkeringsmöjligheter, klicka här  Parkeringsplatser Jönköping

Kostnad

Deltagaravgiften är 1 100 kr per person och inkluderar luncher, kaffe, festmiddag, kvällsandakt samt dokumentation. Betalning sker i förskott och förbundskansliet fakturerar löpande i anslutning till anmälan.  

Ombud

Varje RPG-distrikt har rätt att representeras av högst fyra ombud. RPG-föreningar av ett ombud för varje påbörjat 50-tal betalande RPG-medlemmar i föreningen.

Stämmohandlingar

Komplett dokumentation trycks upp och skickas per post till anmälda deltagare under vecka 16.  Deltagarförteckning delas ut i samband med registrering på plats i Jönköping den 25 maj. RPG:s nya stadgar kommer att beslutas på stämman. Ta del av :  Förslag till nya stadgar för RPG

 

To the top