Nyheter från Förbundet

Pensionsdagen 2017 hölls den 5 oktober och lockade drygt 200 personer från branschen som fick information, inspiration och möjlighet att nätverka. Pensionsdagen arrangeras av Statens Tjänstepensionsverk varje år. Flera av föreläsarna lyfte förenkling ur olika perspektiv bland annat genom att använda ett enkelt språk, medan ett annat genomgående tema var digitalisering. RPG deltar i SPV:s pensionsgrupp och fanns också på plats under dagen. 

Jens Magnusson, privatekonom på SEB, tittade närmare på pensionsreformen och diskuterade vad som gått bra, mindre bra och vad som behövs för att möta framtidens utmaningar.

David Sörhammar, docent vid Uppsala universitet, berättade för deltagarna om hur branschen kan använda språk och innehåll för att skapa engagemang för pensioner.

– Det finns många möjligheter för er pensionsaktörer. Men den splittrade bilden kan vara problematisk för den enskilda, en gemensam plattform där man kan utgå från är centralt, tror jag, säger David Sörhammar.

Johanna Kull, sparekonom på Fondbolagens Förening berättade om hur unga, de ännu inte 30 år fyllda, sparar och hur de tänker kring pension.

– Bara en av tre sparar privat till sin pension, väldigt mycket mindre än de något äldre. Men jag blir inte alls orolig. Det är helt rationellt. De unga sparar för att överhuvudtaget ha någonstans att bo, säger Johanna Kull.

Göran Arrius, ordförande i Saco, berättade i sin föreläsning om hur viktigt det är för arbetstagaren att vara informerad för att ha möjlighet att fatta kloka val om sin pension.

– Vi behöver förenkla. Jobba med begrepen och ha ett enkelt språk, säger han. En vision skulle vara att de som har tjänstepension och har kollektivavtalad skulle samlas på ett och samma ställe. Men det är en vision som jag inte tror kommer hända inom min livstid, säger Göran Arrius.

Amelia Adamo, senior publicist, visualiserade den nya äldre generationen på ett ovanligt och underhållande sätt.

Johan Sidenmark, vd AM, beskrev AMF:s utveckling genom åren. Även han satte förenkling i fokus.

– Vi jobbar med förenkling av texter. Allt vi skickar ut kontrolleras innan så att det inte är för svårt. Vi gör också undersökningar bland kunderna för att säkerställa att vi kommunicera på ett relevant sätt, säger Johan Sidenmark.

Text och bild: SPV

To the top