Nyheter från Förbundet

Den genomsnittliga totala pensionen för 80% av pensionärer boende i Sverige höjs med mellan 170 och 740 kronor per månad efter skatt 2019. Höjningens storlek skiljer sig mellan olika grupper. Störst procentuell höjning av total pension efter skatt får den tredjedel som har högst inkomstgrundad pension. Det visar Pensionsmyndighetens beräkningar av pensionen för 2019.

Det är flera olika faktorer som påverkar hur pensionens olika delar utvecklas. Följsamhetsindex styr inkomst- och tilläggspensionen och höjs med 1,4 procent för 2019. Prisbasbeloppet, som påverkar garantipensionen och de flesta tjänstepensioner, höjs med 2,2 procent.

Stor påverkan får den sänkta skatten för pensionärer och den höjda brytpunkten för statlig skatt som Riksdagen nyligen beslutat i budgeten.

– Det kan skilja mycket mellan olika grupper och vi delar därför in pensionärerna i flera olika grupper för att tydliggöra pensionernas utveckling nästa år. De allra flesta får se sin totala pension öka med mellan 170 kronor och 740 kronor per månad efter skatt, säger Erik Ferm som är analytiker på Pensionsmyndigheten. 

Höjd inkomst för de med bostadstillägg 

En av grupperna, ensamboende pensionärer med bostadstillägg, består av drygt 260 000 pensionärer varav cirka 80 procent är kvinnor.

– De flesta ensamboende pensionärer med bostadstillägg får en höjning av sin inkomst med mellan 160 kronor och 290 kronor efter skatt, säger Agneta Claesson som är pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Ändrade skatteregler

Skatten sänks för alla pensionärer som är 66 år och äldre.

– Störst blir effekten för de pensionärer som har en total pension runt 45 000 kronor i månaden men det räcker med att ha en pensionsinkomst runt 20 000 kronor för att nå 200 kronor i minskad skatt, säger Erik Ferm. 

Regionala skillnader

Regionalt är skillnaden stor mellan olika delar av landet. De högsta pensionerna återfinns generellt i Stockholms län med en medelpension (allmän pension plus tjänstepension) på 18 500 kronor per månad före skatt. Motsvarande medelpension i Gotlands län är 15 900 kronor. 

Klicka på länken bredvid för att se den genomsnittliga pensionen per län i Sverige : Genomsnittlig pension per län i Sverige 2019

Sammanfattning pensionen nästa år

• Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 1,4 procent, i snitt 100 – 260 kronor före skatt. 

• Premiepensionen, omfattar 1,5 miljoner pensionärer av landets 2,1 miljoner pensionärer

• Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med 2,2 procent

• Totalt ökar den genomsnittliga totala pensionen (allmän pension plus tjänstepension) med mellan 170 kronor och 740 kronor per månad efter skatt eller 170 – 430 kronor per månad före skatt

Källa: Pensionsmyndigheten

To the top