Nyheter från Förbundet

Äldreminister Åsa Regnér  besöker Danmark tillsammans med RPG,  PRO, SPF Seniorerna och SKPF.  "Det har varit intressant att tillsammans med de svenska pensionärsorganisationerna göra ett studiebesök i dansk äldreomsorg. Danmark står inför samma utmaningar som Sverige om hur vi tar hand om en allt äldre, åldrande befolkning på bästa sätt. Vi besökte även ett boende och pratade om hur de jobbar med demens och risk för undernäring" säger äldreminister Åsa Regnér.  Vidare poängterar Åsa Regnér att i höstbudgeten satsas stort på pensionärer som är en viktigt grupp som står bakom samhällsbygget. 

Under eftermiddagen besöktes också ett rehabiliteringscenter där Christina Egebart, chef Living Lab Strandvejen, demonstrerade hur de arbetar tillsammans med patienter, anställda och företag med att ta fram hjälpmedel som ett stöd i arbetet i vården. På bilden demonstrerar Christina en säng som hjälper till att ta upp en patient som inte kan komma upp själv. På så sätt blir uppstigande värdigt och onödiga knyck undviks samtidigt som de anställdas ryggar inte ansträngs. På bilden agerar Anna Brooks från Socialdepartementet, vårdtagare. Hjälpmedel för äldre i olika former är ett område som har stor potential att växa. I SeniorPosten nummer 3 skriver RPG om välfärdsteknik och vikten av det är vi som tämjer tekniken och inte tvärtom. 

To the top