Nyheter från Förbundet

SKL, Sobona och Svenska kyrkan har tillsammans med Kommunal, OFR och Akademikeralliansen nått en ny överenskommelse om tjänstepension för tidigare anställda i kommunal sektor.

Överenskommelsen innebär att de berörda pensionärer som vid årsskiftet drabbades av sänkt pension, framöver kan räkna med en långsiktigt stabil och förutsägbar pension som inte kan sjunka, säger Ulf Olsson, ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation.

Parterna har även kommit överens om en så kallad förhöjd lägstanivå. Den ger individen möjlighet att även fortsättningsvis kunna ta del av eventuella nivåhöjningar i samband med exempelvis friläggning eller ”balanseringar” i det allmänna pensionssystemet

Under hela 2018 gäller sedan tidigare en temporär lösning som innebär att berörda pensionärer får kompletteringspension i motsvarande vad som utbetalades i december 2017, dock högst uppgående till det maximala friläggningsbeloppet.

Läs hela pressmeddelandet från SKL här:   Pressmeddelande från SKL

Fakta

I början av januari 2018 fick runt 150 000 pensionärer som tidigare jobbat i kommuner och landsting beskedet att deras tjänstepension blir lägre i år än tidigare år. De som berördes var främst personer födda 1937 eller tidigare, men även personer födda 1938-1957 kunde beröras.

SKL beslutade den 26 januari att de pensionärer som drabbats av en sänkning skulle få en tillfällig kompensation som innebar att de får 2017 års nivå på sin tjänstepension även under 2018.

Den nya pensionsöverenskommelsen, som nu har tecknats, gäller från den 1 januari 2019. Överenskommelsen innebär att ingen av de tidigare anställda i kommuner och landsting som omfattas ska kunna få sin kompletteringspension sänkt framöver.

Parter i överenskommelsen är arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Landsting, Sobona och Svenska kyrkan samt Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR Allmän kommunal verksamhet och Akademikeralliansen.


To the top