Nyheter från Förbundet

Från vänster Berit Bölander SKPF, Eva Eriksson SPF Seniorerna, Göran Hägglund, Christina Tallberg PRO samt Monica Blomberg RPG.
Från vänster Berit Bölander SKPF, Eva Eriksson SPF Seniorerna, Göran Hägglund, Christina Tallberg PRO samt Monica Blomberg RPG.

29 augusti besökte Göran Hägglund RPG och de övriga pensionärsorganisationerna. Sedan pensionssystemet förändrades 1994 har medellivslängden ökat. Vi lever 3,5 timmar längre för varje dygn.

 Göran Hägglund har tillsammans med Göran Jonsson haft regeringens uppdrag att diskutera med parterna  de förslag som utredningen "Åtgärder för ett längre arbetsliv" från 2013 kom fram till. Att åldersgränserna i det allmänna pensionssystemet bör höjas. Förslaget är att höja åldersgränsen för tidigast uttag från dagens 61 år till 63 år samt att man får rätt att arbeta kvar fram till 69 år istället för dagens 67 år. 

RPG anser att det är en viktig reform, men att A-kassa, sjukförsäkringssystem och studiebidrag måste följa med. Konsekvenserna av friskare liv och höjd pensionsålder innebär troligen att fler behöver byta yrke mitt i livet.  Ekonomisk trygghet vid studier samt anpassade utbildningar är ett krav. 

RPG anser också att attityder mot äldre i arbetslivet måste ändras. Att näringsliv och organisationer välkomnar och efterfrågar äldres arbetskraft och ser potentialen. Det måste gå att byta arbete även vid 45 - 65 års ålder. 

RPG anser att de som inte orkar arbeta på grund av exempelvis förslitningsskador får en grundtrygghet samt att arbetsmiljö prioriteras  så att fler orkar arbeta längre.  

Rätt genomfört kan reformen bidra till ett bättre arbetsliv för alla, unga som äldre. 

To the top