Nyheter från Västkusten

 

Grannförsamling inbjöd till RPG:s Höstfest i Vallhamrakyrkan.

 

I strålande sol från en klarblå hösthimmel samlades 140 deltagare från Västkustens distrikt till den årliga höstfesten. Denna gång hölls den i Vallhamrakyrkan i Partille. Men det var inte RPG-föreningen i Vallhamrakyrkan som stod som inbjudare utan det var RPG-föreningen i Equmeniakyrkan i Sävedalen som stod som inbjudare. Eftersom man ansåg att den egna kyrkans serveringslokaler var för små att ta emot distriktet så bad man att få låna grannkyrkan, som har en stor församlingsvåning. Det goda samarbetet som finns mellan de två församlingarna testades nu i praktiken, och arrangemanget blev mycket vällyckat.

Det äkta paret Lisbeth och Thore Standar, som står i ledningen för Sävedalens RPG-förening, välkomsthälsade genom ett dialoganförande.

Den inledande andakten hölls av förra japanmissionären Hjördis Andersson, som är medlem i distriktsstyrelsen.

Distriktets ordförande Ragne Fransson välkomsthälsade dagens föreläsare som var David Lega, kommunalråd i Göteborgs kommun.

Den oftast leende och glade David Lega rullade in på scenen i sin rullstol, som han är livstidsbunden till p.g.a. sitt handikapp. Han inledde med att presentera sig själv som personen David Lega och inte som den handikappade David Lega. Lika viktigt tyckte han att vi alla inte skulle presentera oss som pensionären den och den, utan vi är var och en personer och skall inte presenteras som en i ett kollektiv.

När David Lega sedan gick in på sina framtidsvisioner för ett rikt och kvalitetstarkt seniorliv upplevde många att de flesta punkterna tangerade det policyprogram som RPG har. Han betonade vikten av de kristna värdena. Vidare strök han under att integriteten måste bevaras helt till livets slut. Självbestämmanderätten när det gällde boende, vård och omsorg ströks också under, liksom betoningen av människors lika värde.

På en fråga om vad han tyckte om värdet av de olika pensionärsrådens betydelse i regionerna och i kommunerna, så menade han att politikerna betecknade detta arbete som mycket viktigt. Vidare framhöll han också det viktiga arbete som de olika pensionärsorganisationerna bedriver. Speciellt tyckte han att den modell som RPG har av påverkan och gemenskap är mycket viktig i Sverige i dag.  

Efter lunchen följde en sång och musikavdelning som leddes av sångaren och musikern Dan Ådahl. Han presenterade sånger och texter som han själv skrivit och komponerat och som skildrade en del av upplevelser av både mörker och ljus i hans eget liv. Programmet blev mycket uppskattat.

En uppskattad höstfest som helhet trots det annorlunda arrangemanget.

 

 


To the top