Nyheter från Västergötland-Dalsland

Fredagen den 6 oktober kl 11.00 i Smyrnakyrkan Älvängen. Välkomstfika från kl 10.30. Föreläser gör docent Ivar Gustafsson från Chalmers kring temat "Vetenskap och tro, konflikt eller harmoni?". Underhållning av Anita och Thomas Granath

Avgift 150 kr som inkluderar program, lunch och fika 2 gånger.

Anmälan görs senast den 27 september till Daniel Höglund, telefon 0303 -74 67 50, eller mobil  073 - 516 67 99  eller per e-post till daniel.g.hoglund@gmail.com.  

Välkomna! 

Läs mer här: Inbjudan till höstträff i Smyrnakyrkan ÄlvängenTo the top