Nyheter från Skåne-Blekinge

RPG-distriktet Skåne-Blekinge Inbjuder till Utvecklings- och trivseldag  med temat "Du är årsrik", 
fredagen den 6 april 2018 i Slottshagskyrkan i Helsingborg. 

Program:

Några 65 +are delger oss sina erfarenheter om ett rikt liv efter 65. 

Verksamhetsplanen för 2018 i centrum Vad behövs för att förverkliga den? Vi utarbetar en aktivitetsplan utifrån erfarenheterna i våra föreningar. 

Information inför Riksstämman samt övrig information. 

Fika, lunch och eftermiddagskaffe. 

Anmälan görs senast den 29 mars till Christer Boström, tel 070-595 82 07 eller e-post: agneta.boström@gmail.com. Ange om du behöver specialkost.


För program m.m klicka här:    Utvecklingsdag Helsingborg

To the top