Nyheter från Örebro-Värmland

Örebro och Värmlands RPG-distrikt

Grundläggande värderingar:

RPG är en rikstäckande, partipolitiskt obunden pensionärsorganisation, öppen för alla

RPG vill värna om människan utifrån kristna värderingar.

 

RPG vill Vara med och påverka sådana beslut och åtgärder inom kommun och landsting som berör pensionärer 

RPG vill engagera sig i frågor som berör miljön och de äldres hälsa 

RPG vill vara med och påverka lokalsamhällets trafikmiljö och medverka till en ökad trafiksäkerhet i samarbete med andra myndigheter och NTF 

RPG vill medverka till rättvis könsfördelning i olika sammanhang                         (t.ex. i styrelser och pensionärsråd) 

RPG vill stimulera till ökat friluftsliv och motion samt aktualisera livsstils - och kostfrågor och verka för ett drogfritt samhälle.

Vi vill främja aktiva insatser som syftar till att bevara pensionärers hälsa.Det kan vara anhörigstöd, gemenskap, rekreation, väntjänst samt information om hörsel- och synproblem 

Detaljplan

2017

RPG:s Policyprogram

Årsstämma i mars

Gemenskapsdag i Augusti

Släktforskning

Datacirkel

Sångcirkel, körsång

Utomhusaktiviteter som boule och stavgång

Sittgymnastik

Landskapsstudier med efterföljande resor

Samtal  om aktualiteter utifrån dagens tidning

Kyrkohistoria, bibelstudier, de monoteistiska religionerna

Information om äldrefrågor

Många studier sker i samarbete med Studieförbundet Bilda 

2018

Fortsatt arbete med aktiviteterna från 2017


To the top